http://www.w3.org/2000/svg"> d="M23.865 20.5L12.865 1.50003C12.77 1.35771 12.6414 1.24103 12.4905 1.16033C12.3396 1.07963 12.1711 1.03741 12 1.03741C11.8289 1.03741 11.6604 1.07963 11.5095 1.16033C11.3587 1.24103 11.23 1.35771 11.135 1.50003L0.135013 20.5C0.0472875 20.652 0.00108267 20.8243 0.00103763 20.9998C0.000992587 21.1752 0.0471089 21.3476 0.134756 21.4996C0.222403 21.6516 0.348495 21.7778 0.500372 21.8657C0.652248 21.9535 0.824563 21.9998 1.00001 22H23C23.1755 21.9998 23.3478 21.9535 23.4997 21.8657C23.6515 21.7778 23.7776 21.6516 23.8653 21.4996C23.9529 21.3476 23.999 21.1752 23.999 20.9998C23.9989 20.8243 23.9527 20.652 23.865 20.5ZM13.206 8.00003L12.733 14.6H11.267L10.821 8.00003H13.206ZM12 19C11.7099 19 11.4262 18.914 11.185 18.7528C10.9437 18.5916 10.7557 18.3625 10.6447 18.0944C10.5336 17.8264 10.5046 17.5314 10.5612 17.2468C10.6178 16.9623 10.7575 16.7009 10.9627 16.4957C11.1679 16.2905 11.4292 16.1508 11.7138 16.0942C11.9984 16.0376 12.2934 16.0667 12.5614 16.1777C12.8295 16.2887 13.0586 16.4768 13.2198 16.718C13.381 16.9593 13.467 17.2429 13.467 17.533C13.467 17.9221 13.3125 18.2952 13.0373 18.5704C12.7622 18.8455 12.3891 19 12 19Z" fill="black">

COVID-19 UPDATE: Here at Hadley Group we are working hard to protect our people as the pandemic develops, whilst also striving to continue to provide excellent customer service. Click the links for information on the Covid-19 virus for customers and for suppliers.

Over ons
 

Onze waarden en visie

Hadley Group richt zich op het toevoegen van waarde voor onze klanten, waarbij we marktinzichten combineren met inzicht in de klantbehoeften. Hierdoor kunnen we onze productiecapaciteiten en lokale expertise inzetten om uitstekende producten te leveren.

Met behulp van onze medewerkers werken we aan langdurige samenwerkingen die bijdragen aan het succes van onze klanten. Hadley Group biedt ondersteuning bij het ontwikkeltraject, produceren en testen van prototypes en het leveren van maatwerkoplossingen. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het produceren van gestandaardiseerde producten met een hoog volume. Wij streven er altijd naar om aan de behoeften van onze klanten te voldoen.

Samenwerking

Dankzij onze focus op samenwerking hebben we de vaardigheden en mogelijkheden om nieuwe productconcepten te ontwikkelen totdat we de best presterende en meest kosteneffectieve oplossing hebben ontwikkeld.

Milieubewustzijn

Hadley Group streeft ernaar bij te dragen aan de productie in een CO²-arme wereld. Vanuit milieuoogpunt is elk van onze producten ontwikkeld om optimale prestaties te bereiken met aanzienlijke besparingen op het verbruik van grondstoffen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze pagina Duurzaamheid en Milieu.

Maatschappelijk bewustzijn

Hadley Group doet haar best om een verschil te maken. Dit doen we onder meer door ons in te zetten voor lokale- scholen en hogescholen. We investeren tijd en energie in het coachen en opleiden van de volgende generatie, zowel op het gebied van persoonlijke- als praktische vaardigheden die nodig zijn voor hun beroepsleven. Onze senior managers, technische werknemers en stagiaires nemen allemaal deel aan projecten waarin jongeren het vertrouwen kunnen opdoen waarmee ze zichzelf motiveren het beste uit zichzelf te halen.

Persoonlijke ontwikkeling

Economisch succes schept kansen en voor ons is financiële groei essentieel voor ons voortdurende bedrijfssucces. Daarom nemen we de opleiding en ontwikkeling van onze mensen, de vernieuwers van morgen, zo serieus. Het stageprogramma dat we al sinds jaar en dag gebruiken en de interne opleidingsprogramma's voor personeel laten zien dat we investeren in onze mensen, onze grootste troef voor de toekomst.

We streven ernaar om waarde toe te voegen voor onze klanten door inzicht in de markt te combineren met inzicht in hun behoeften, waardoor onze productiecapaciteiten en lokale expertise worden geoptimaliseerd om verwachtingen te overtreffen.