http://www.w3.org/2000/svg"> d="M23.865 20.5L12.865 1.50003C12.77 1.35771 12.6414 1.24103 12.4905 1.16033C12.3396 1.07963 12.1711 1.03741 12 1.03741C11.8289 1.03741 11.6604 1.07963 11.5095 1.16033C11.3587 1.24103 11.23 1.35771 11.135 1.50003L0.135013 20.5C0.0472875 20.652 0.00108267 20.8243 0.00103763 20.9998C0.000992587 21.1752 0.0471089 21.3476 0.134756 21.4996C0.222403 21.6516 0.348495 21.7778 0.500372 21.8657C0.652248 21.9535 0.824563 21.9998 1.00001 22H23C23.1755 21.9998 23.3478 21.9535 23.4997 21.8657C23.6515 21.7778 23.7776 21.6516 23.8653 21.4996C23.9529 21.3476 23.999 21.1752 23.999 20.9998C23.9989 20.8243 23.9527 20.652 23.865 20.5ZM13.206 8.00003L12.733 14.6H11.267L10.821 8.00003H13.206ZM12 19C11.7099 19 11.4262 18.914 11.185 18.7528C10.9437 18.5916 10.7557 18.3625 10.6447 18.0944C10.5336 17.8264 10.5046 17.5314 10.5612 17.2468C10.6178 16.9623 10.7575 16.7009 10.9627 16.4957C11.1679 16.2905 11.4292 16.1508 11.7138 16.0942C11.9984 16.0376 12.2934 16.0667 12.5614 16.1777C12.8295 16.2887 13.0586 16.4768 13.2198 16.718C13.381 16.9593 13.467 17.2429 13.467 17.533C13.467 17.9221 13.3125 18.2952 13.0373 18.5704C12.7622 18.8455 12.3891 19 12 19Z" fill="black">

COVID-19 UPDATE: Here at Hadley Group we are working hard to protect our people as the pandemic develops, whilst also striving to continue to provide excellent customer service. Click the links for information on the Covid-19 virus for customers and for suppliers.

Legal
 

Verklaring over slavernij en mensenhandel

Verklaring over slavernij en mensensmokkel van Hadley Industries Holdings Limited voor het jaar eindigend 31 maart 2017

Deze verklaring is opgenomen op grond van Artikel 54 van de Modern Slavery Act 2015 en vormt de verklaring van Hadley Industries Holdings Limited omtrent slavernij en mensensmokkel voor het jaar eindigend 31 maart 2017. De verklaring omschrijft de maatregelen die Hadley Industries Holdings Limited in het voorafgaande boekjaar heeft genomen om het risico van slavernij en mensensmokkel binnen zijn eigen bedrijfsactiviteiten en toeleveringsketens tegen te gaan. Voor het doel van deze verklaring worden joint ventures behandeld als deel van onze toeleveringsketens.

Ons bedrijf

Hadley Industries Holdings Limited is de grootste onafhankelijke producent van koudgewalste metalen profielen in het Verenigd Koninkrijk. Wij zijn het moederbedrijf van de Hadley Group die haar hoofdkantoor heeft in het Verenigd Koninkrijk. De groep is wereldwijd actief met meer dan 500 werknemers in vijf landen, met een jaaromzet van£ 130 miljoen.Onze toeleveringsketens zijn omvangrijk met meer dan 600 leveranciers in zes landen.

Onze toewijding

Hadley Industries Holdings Limited heeft een belofte gedaan om te zorgen dat er geen moderne slavernij of mensenhandel plaatsvindt in haar productieketens of in enig deel van haar activiteiten. Voorafgaand aan de indiensttreding voeren wij voor alle medewerkers een "recht op werk"-controle uit. Dit houdt onder meer in dat, indien van toepassing, wordt gecontroleerd of de werknemer in het bezit is van een geldig werkvisum en of hij/zij de juiste leeftijd heeft om te werken. Wij hanteren een klokkenluidersbeleid dat in de eerste plaats gericht is op medewerkers, maar dat ook beschikbaar is voor anderen die in onze productieketens werken om het melden van vermoedelijke misstanden aan te moedigen. Als onderdeel van ons initiatief om risico's te identificeren en te beperken, zijn verschillende bestaande beleidslijnen en praktijken herzien en zijn deze dienovereenkomstig aangepast of worden deze momenteel bijgewerkt. We zijn van plan een anti-slavernijbeleid toe te passen dat onze toewijding weerspiegelt om ethisch en integer te handelen in al onze zakelijke relaties en om effectieve systemen en controles te implementeren en te handhaven om ervoor te zorgen dat slavernij en mensenhandel nergens in onze productieketens plaatsvindt.We zijn ook van plan om een gedragscode voor medewerkers in te voeren, die alle nieuwe medewerkers moeten ondertekenen zodra ze bij ons komen werken. De gedragscode bevat een aantal regels om ervoor te zorgen dat medewerkers zich in hun dagelijkse werkzaamheden aan het hoogste niveau van ethisch gedrag houden. Er zullen trainingen worden gegeven aan de werknemers in functies die het meest waarschijnlijk in staat zijn om potentiële risico's aangaande moderne slavernij te identificeren en aan te pakken, zoals functies op het gebied van personeelszaken en inkoop. Deze training moet zorgen voor een hoog niveau van inzicht in de risico's van moderne slavernij en mensenhandel in onze productieketens en binnen het bedrijf. Daarnaast willen we in het introductieproces voor nieuwe medewerkers ook aandacht besteden aan de risico's van slavernij en mensenhandel binnen het bedrijf en haar productieketens. Wij brengen onze Tier 1-leveranciers op de hoogte over de verwachte normen voor de aanpak van het risico van slavernij en mensenhandel in de productieketen. We zullen de naleving van de moderne slavernijwet 2015 onderdeel maken van onze onderhandelingen en contracten met dergelijke leveranciers. Daarnaast zijn we van plan een auditproces op te zetten waaraan onze Tier 1-leveranciers onderworpen zullen zijn om ervoor te zorgen dat de moderne slavernijwet 2015 wordt nageleefd en om eventuele moderne slavernijpraktijken te identificeren. Indien er als gevolg van dit auditproces problemen worden vastgesteld, zullen passende maatregelen worden genomen. Als onderdeel van onze voortdurende toewijding zal er meer aandacht worden besteed aan de eis dat onze andere leveranciers ook toewijding beloven om slavernij en mensenhandel in hun eigen bedrijf en productieketens uit te bannen. In de contracten met deze leveranciers zal een standaardclausule worden opgenomen die de naleving van de moderne slavernijwet 2015 vereist. Leveranciers die deze verplichting niet nakomen, zullen te maken krijgen met passende maatregelen, waaronder de beëindiging van contracten. Deze verklaring is goedgekeurd door de raad van bestuur van Hadley Industries Holdings Limited.