COVID-19 UPDATE: Here at Hadley Group we are working hard to protect our people as the pandemic develops, whilst also striving to continue to provide excellent customer service. For information on the Covid-19 virus for customers click here and for suppliers click here.

Legal
 

Verklaring over slavernij en mensenhandel

Verklaring over slavernij en mensensmokkel van Hadley Industries Holdings Limited voor het jaar eindigend 31 maart 2017

Deze verklaring is opgenomen op grond van Artikel 54 van de Modern Slavery Act 2015 en vormt de verklaring van Hadley Industries Holdings Limited omtrent slavernij en mensensmokkel voor het jaar eindigend 31 maart 2017. De verklaring omschrijft de maatregelen die Hadley Industries Holdings Limited in het voorafgaande boekjaar heeft genomen om het risico van slavernij en mensensmokkel binnen zijn eigen bedrijfsactiviteiten en toeleveringsketens tegen te gaan. Voor het doel van deze verklaring worden joint ventures behandeld als deel van onze toeleveringsketens.

Ons bedrijf

Hadley Industries Holdings Limited is de grootste onafhankelijke producent van koudgewalste metalen profielen in het Verenigd Koninkrijk. Wij zijn het moederbedrijf van de Hadley Group die haar hoofdkantoor heeft in het Verenigd Koninkrijk. De groep is wereldwijd actief met meer dan 500 werknemers in vijf landen, met een jaaromzet van£ 130 miljoen.Onze toeleveringsketens zijn omvangrijk met meer dan 600 leveranciers in zes landen.

Onze toewijding

Hadley Industries Holdings Limited heeft een belofte gedaan om te zorgen dat er geen moderne slavernij of mensenhandel plaatsvindt in haar productieketens of in enig deel van haar activiteiten. Voorafgaand aan de indiensttreding voeren wij voor alle medewerkers een "recht op werk"-controle uit. Dit houdt onder meer in dat, indien van toepassing, wordt gecontroleerd of de werknemer in het bezit is van een geldig werkvisum en of hij/zij de juiste leeftijd heeft om te werken. Wij hanteren een klokkenluidersbeleid dat in de eerste plaats gericht is op medewerkers, maar dat ook beschikbaar is voor anderen die in onze productieketens werken om het melden van vermoedelijke misstanden aan te moedigen. Als onderdeel van ons initiatief om risico's te identificeren en te beperken, zijn verschillende bestaande beleidslijnen en praktijken herzien en zijn deze dienovereenkomstig aangepast of worden deze momenteel bijgewerkt. We zijn van plan een anti-slavernijbeleid toe te passen dat onze toewijding weerspiegelt om ethisch en integer te handelen in al onze zakelijke relaties en om effectieve systemen en controles te implementeren en te handhaven om ervoor te zorgen dat slavernij en mensenhandel nergens in onze productieketens plaatsvindt.We zijn ook van plan om een gedragscode voor medewerkers in te voeren, die alle nieuwe medewerkers moeten ondertekenen zodra ze bij ons komen werken. De gedragscode bevat een aantal regels om ervoor te zorgen dat medewerkers zich in hun dagelijkse werkzaamheden aan het hoogste niveau van ethisch gedrag houden. Er zullen trainingen worden gegeven aan de werknemers in functies die het meest waarschijnlijk in staat zijn om potentiële risico's aangaande moderne slavernij te identificeren en aan te pakken, zoals functies op het gebied van personeelszaken en inkoop. Deze training moet zorgen voor een hoog niveau van inzicht in de risico's van moderne slavernij en mensenhandel in onze productieketens en binnen het bedrijf. Daarnaast willen we in het introductieproces voor nieuwe medewerkers ook aandacht besteden aan de risico's van slavernij en mensenhandel binnen het bedrijf en haar productieketens. Wij brengen onze Tier 1-leveranciers op de hoogte over de verwachte normen voor de aanpak van het risico van slavernij en mensenhandel in de productieketen. We zullen de naleving van de moderne slavernijwet 2015 onderdeel maken van onze onderhandelingen en contracten met dergelijke leveranciers. Daarnaast zijn we van plan een auditproces op te zetten waaraan onze Tier 1-leveranciers onderworpen zullen zijn om ervoor te zorgen dat de moderne slavernijwet 2015 wordt nageleefd en om eventuele moderne slavernijpraktijken te identificeren. Indien er als gevolg van dit auditproces problemen worden vastgesteld, zullen passende maatregelen worden genomen. Als onderdeel van onze voortdurende toewijding zal er meer aandacht worden besteed aan de eis dat onze andere leveranciers ook toewijding beloven om slavernij en mensenhandel in hun eigen bedrijf en productieketens uit te bannen. In de contracten met deze leveranciers zal een standaardclausule worden opgenomen die de naleving van de moderne slavernijwet 2015 vereist. Leveranciers die deze verplichting niet nakomen, zullen te maken krijgen met passende maatregelen, waaronder de beëindiging van contracten. Deze verklaring is goedgekeurd door de raad van bestuur van Hadley Industries Holdings Limited.