Legal
 

Právne oddelenie:

o V tejto časti sa nachádzajú právne dokumenty skupiny Hadley Group vrátane podmienok a politiky ochrany súkromia

o De juridische documentatie van de Hadley Group, inclusief voorwaarden en privacybeleid, vindt u hier