http://www.w3.org/2000/svg"> d="M23.865 20.5L12.865 1.50003C12.77 1.35771 12.6414 1.24103 12.4905 1.16033C12.3396 1.07963 12.1711 1.03741 12 1.03741C11.8289 1.03741 11.6604 1.07963 11.5095 1.16033C11.3587 1.24103 11.23 1.35771 11.135 1.50003L0.135013 20.5C0.0472875 20.652 0.00108267 20.8243 0.00103763 20.9998C0.000992587 21.1752 0.0471089 21.3476 0.134756 21.4996C0.222403 21.6516 0.348495 21.7778 0.500372 21.8657C0.652248 21.9535 0.824563 21.9998 1.00001 22H23C23.1755 21.9998 23.3478 21.9535 23.4997 21.8657C23.6515 21.7778 23.7776 21.6516 23.8653 21.4996C23.9529 21.3476 23.999 21.1752 23.999 20.9998C23.9989 20.8243 23.9527 20.652 23.865 20.5ZM13.206 8.00003L12.733 14.6H11.267L10.821 8.00003H13.206ZM12 19C11.7099 19 11.4262 18.914 11.185 18.7528C10.9437 18.5916 10.7557 18.3625 10.6447 18.0944C10.5336 17.8264 10.5046 17.5314 10.5612 17.2468C10.6178 16.9623 10.7575 16.7009 10.9627 16.4957C11.1679 16.2905 11.4292 16.1508 11.7138 16.0942C11.9984 16.0376 12.2934 16.0667 12.5614 16.1777C12.8295 16.2887 13.0586 16.4768 13.2198 16.718C13.381 16.9593 13.467 17.2429 13.467 17.533C13.467 17.9221 13.3125 18.2952 13.0373 18.5704C12.7622 18.8455 12.3891 19 12 19Z" fill="black">

COVID-19 UPDATE: Here at Hadley Group we are working hard to protect our people as the pandemic develops, whilst also striving to continue to provide excellent customer service. Click the links for information on the Covid-19 virus for customers and for suppliers.

Case Study
 

UltraSTEEL®-testen leiden tot nieuwe, bewezen voordelen

In samenwerking met de Universiteit van Sussex hebben verdere experimentele tests en numerieke analyses van UltraSTEEL®-profielen voldoende positieve testgegevens en vertrouwen opgeleverd om te bewijzen dat UltraSTEEL® extra unieke voordelen heeft ten opzichte van gewone stalen profielen.

Meer dan 30 jaar geleden hebben we vastgesteld dat er een aantal voordelen kunnen worden bereikt door een plat stalen oppervlak te veranderen in een gegolfd oppervlak (UltraSTEEL®). Dit levert een voordeel op als het wordt toegepast op producten met dunne muren.

PhD-kandidaat Ce Liang testte UltraSTEEL® -profielen om het gedrag van UltraSTEEL®-profielen onder axiale en laterale stootbelasting te onderzoeken in vergelijking met gewone stalen profielen. De methodologie van Ce bestond uit het gebruiken van numerieke simulaties gekoppeld aan fysieke testmethoden voor validatiedoeleinden, bijvoorbeeld bij de analyse van de prestaties van een component bij dynamische samenpersende krachten. Dit onderzoek werd uitgevoerd aan de Universiteit van Warwick, afb. 1.

PhD-kandidaat Ce Liang zei hierover het volgende: "Het verbeteren van de weerstand tegen stootbelastingen is een thema waar intensief onderzoek naar wordt gedaan, omdat daardoor het lichtgewicht ontwerp van voertuigen en infrastructuren wordt bevorderd. Het UltraSTEEL®-rolvormproces lijkt veelbelovend voor het absorberen van kinetische energie, dankzij de toegenomen sterkte van het materiaal en de gegolfde geometrie."

Tijdens de simulatie en de experimentele dynamische axiale perstesten werd vastgesteld dat de UltraSTEEL® -kolommen tot 10% meer energieabsorptie en een hogere knikweerstand lieten zien dan gewone stalen kolommen. Deze bevinding betekent een algemene prestatieverbetering wanneer UltraSTEEL® -kolommen worden gebruikt in een meer representatieve toepassing in de echte wereld. Daarnaast toont deze bevinding dat extra energie van stootbelastingen kan worden geabsorbeerd door de wisselwerking van muur tot muur in gegolfde kolommen met meerdere muren. Deze wisselwerking kan verder worden bevorderd door het aantal muren te vergroten, waardoor de normale druk tussen muren toeneemt.

Er is ook een aanvullende analyse uitgevoerd om uit te vinden hoe UltraSTEEL® -kolommen reageren op laterale stootbelasting. Deze analyse bestond uit kolommen die aan de ene kant volledig waren verstevigd en aan de andere kant eenvoudig ondersteund werden, waarbij constante axiale samenpersende belasting aan de ondersteunde kant werd toegepast. De persefficiëntie van de gegolfde kolom was 7,2% hoger dan zijn gewone tegenhanger wanneer de kolommen niet onder axiale belasting stonden en tot 24,3% hoger dan de gewone tegenhanger wanneer axiale samenpersende belasting werd toegepast.

Dr. Martin English, Group Technical and Development Manager, vatte het als volgt samen: "Door vele jaren van standaard plaat-, trek- en producttesten was het ons altijd al duidelijk dat het gedrag van UltraSTEEL® na een defect zeer verschillend was van dat van gewone materialen. Dit leidde tot een discussie over de vraag of nieuwe voordelen van het proces aan het licht konden worden gebracht door middel van destructieve testmethoden, wat dit promotieonderzoek zonder twijfel duidelijk heeft gemaakt. We kijken ernaar uit nieuwe toepassingen voor UltraSTEEL®-producten te onderzoeken die voordeel kunnen hebben van deze resultaten, waardoor Hadley Group nieuwe industrieën en markten kan betreden.

UltraSTEEL®-testen leiden tot nieuwe, bewezen voordelen!

De Hadley Group heeft onlangs opdracht gegeven voor een 3-jarig promotieonderzoek naar de stootweerstand van hun gepatenteerde UltraSTEEL-proces. De resultaten hebben een "opvallend" nieuw voordeel van het proces aan het licht gebracht, met betrekking tot de energieabsorptie van gewalste metaalproducten.

Download case study